Συνολικά Αποτελέσματα έως 2018

196 INTERMEDIATE (B1) – 671 LOWER (B2) – 71 ADVANCED (C1) – 246 PROFICIENCY (C2) ! 

NOCN  

MICHIGAN

 

CAMBRIDGE  

EDEXCEL

 

 
PROFICIENCY
C2, LEVEL 5
Υποψήφιοι
Επιτυχόντες

12
12

236
172

86
45

78
55

 
ADVANCED
C1, LEVEL 4
 Υποψήφιοι
Επιτυχόντες

5
5

4
4

90
63

 
 LOWER
B2, LEVEL 3
 Υποψήφιοι
Επιτυχόντες

42
42

66
56

409
303

339
287

 
INTERMEDIATE
B1, LEVEL 2
 Υποψήφιοι
Επιτυχόντες

31
29

3
3

189
166