Για Εμάς

Σας καλωσορίζουμε στη νέα ιστοσελίδα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών “Το Γλωσσικό Εργαστήρι – Τhe Linguistic Lab

Από το 1989, έχοντας πάντα ως στόχο τη παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε και να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Αλλάζουμε, χωρίς όμως να κάνουμε «εκπτώσεις» στη ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.

Θεωρούμε το έμψυχο δυναμικό μας ως τη πραγματική μας περιουσία.

Όλοι οι συνεργάτες μας είναι επιλεγμένοι βάσει της μόρφωσής τους, της ειδικής τους κατάρτισης, του ήθους τους και της προσωπικότητάς τους. Είναι αυτοί που καταφέρνουν να ενισχύουν την ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και το ζεστό περιβάλλον. Η συνεχής παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων είναι υποχρεωτική, καθώς η αλλαγή των δεδομένων στην εκπαίδευση με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών απαιτεί εξοικείωση στο νέο ανανεωμένο, εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η διαρκής αναζήτησή μας για τη παροχή πιο σύγχρονων υπηρεσιών, μας ωθεί σε συνεχείς ενέργειες διεύρυνσης των επιστημονικών μας οριζόντων. Μας το ζητεί το βλέμμα των παιδιών. Στα πρόσωπά τους βλέπουμε την ελπίδα και τις απεριόριστες δυνατότητες για ένα λαμπρό μέλλον. Τα προτρέπουμε, τα υποστηρίζουμε και τα καθοδηγούμε να αναπτυχθούν, να ολοκληρωθούν και να πετύχουν τα όνειρά τους. Στόχος μας είναι πάντα η πρόοδος του παιδιού. Με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες το καθένα.

Αποφασιστική σημασία στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας παίζει η ενημέρωση, η συμμετοχή, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των γονιών, οι οποίοι είναι πάντα ενήμεροι για την πορεία του παιδιού τους καθώς και την σημασία της δικής τους συμβολής.

Δίνουμε έμφαση στην ουσιώδη διδασκαλία γραμματικών φαινομένων και κανόνων, όπως και έκθεσης, από τις πρώτες τάξεις. Για μας, αυτά αποτελούν τη σπονδυλική στήλη, τη βάση της σωστής μάθησης μιας γλώσσας. Είναι τα θεμέλια για γνώση με διάρκεια.

Τα εργαλεία μας στη προσπάθεια αυτή είναι:

  • Καθηγήτριες από το εξωτερικό με μητρική γλώσσα την Αγγλική
  • Συνεχής επικοινωνία με τους μαθητές στην Αγγλική γλώσσα
  • Συνεχής ενημέρωση των γονέων για τη πρόοδο των παιδικών και τυχόν προβλήματα που προκύπτουν
  • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
  • Προσεκτικά επιλεγμένα βιβλία
  • Επαναληπτικά καλοκαιρινά μαθήματα
  • Έμφαση στη μάθηση – το πτυχίο δε γίνεται αυτοσκοπός
  • Φιλικό περιβάλλον και σωστή οργάνωση και προγραμματισμός
  • Συχνές επαναλήψεις της ύλης και επιβεβαίωση της γνώσης μέσα από συχνές εξετάσεις 

Η καταξίωση στη τοπική κοινωνία είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της πολύχρονης προσπάθειας και της αγάπης μας για το παιδί. Υπόσχεσή μας ότι θα συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και τα επόμενα χρόνια. Τα αποτελέσματά μας αυτά τα χρόνια λειτουργίας μας από το 1989, απλά πιστοποιούν όλη αυτή τη προσπάθεια που καταβάλλουμε αδιαλείπτως.