Το Κ.Π.Γ. μπαίνει στα σχολεία;

Μία κίνηση στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα της γνώσης ξένων γλωσσών. Ένα ερώτημα: Γιατί θα πρέπει στο δημοτικό να διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαία και στο γυμνάσιο 2 ώρες;
Με Κρατικό Πιστοποιητικό η διδασκαλία Αγγλικών στα σχολεία; 
Το υπουργείο είναι θετικό στη ρύθμιση και πιστεύει ότι θα συμβάλει στην αναβάθμιση του μαθήματος Θετικά εκτιμάται η σύνδεση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο με την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ως εφόδιο γλωσσομάθειας των μαθητών με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος.
Το παραπάνω αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργείου Παιδείας που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Με αυτόν τον τρόπο, τονίζει το υπουργείο, θα προωθηθεί μια ολιστική αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών ανά βαθμίδα και τάξη και θα ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η αξιοπιστία της δημόσιας γλωσσικής εκπαίδευσης.
Το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει την αναβάθμιση του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στα σχολεία και στο πλαίσιο αυτό, τόσο το υπουργείο Παιδείας όσο και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μεριμνούν για την προώθηση της γλωσσομάθειας εντός του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος γι αυτό και διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και διαβούλευσης  με θεσμικούς φορείς και άλλους λειτουργούς.
Μεταξύ των βασικών στοιχείων του Διαθεματικού Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο, συμπεριλαμβάνεται και η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, τονίζει το Υπουργείο Παιδείας, η οποία στοχεύει πλην των άλλων στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης καθώς και στη δια βίου μάθηση του μαθητή ως ενεργού και υπεύθυνου πολίτη.
Επιπλέον, προωθεί την επέκταση της χρησιμοποίησης των πολυμέσων για την ενίσχυση και εμπέδωση των γνώσεων που παρέχονται στους μαθητές, τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και τέλος τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και πολιτισμού μέσα από απλά λογοτεχνικά κείμενα.
Η Αγγλική γλώσσα, υπογραμμίζει το Υπουργείο, είναι ένα μάθημα με βαρύτητα και η σημασία του διαφαίνεται από την απόφαση του ΥΠΑΙΘ να ξεκινήσει σταδιακά τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία της από τις δυο πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τάση ενίσχυσης του προγράμματος ΕΑΕΠ στα Δημοτικά σχολεία της χώρας και με προοπτική την πλήρη διάχυσή της σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ΕΑΕΠ, εκτός από την εισαγωγή της Αγγλικής στις δυο πρώτες τάξεις, περιλαμβάνει και αύξηση της διδασκαλίας της γλώσσας κατά μια ώρα την εβδομάδα στις τάξεις Γ,Δ,Ε,ΣΤ.
Επίσης, στα υπόλοιπα σχολεία οι ώρες διδασκαλίας για το μάθημα των Αγγλικών αυξάνονται προοδευτικά τις τελευταίες δεκαετίες με αποτέλεσμα σήμερα να διδάσκεται και μάλιστα τρεις ώρες ανά εβδομάδα στις τάξεις Γ,Δ,Ε και ΣΤ του Δημοτικού.
Στο γυμνάσιο η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα.
Καλόγηρος Βασίλειος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *