Τμήματα

Λειτουργούν Τμήματα

Ο μαθητής των νηπιακών τμημάτων μαθαίνει παίζοντας και μέσα από το παιχνίδι αγαπάει τη γλώσσα. Αυτό βοηθάει τη μετέπειτα πορεία του. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση των υποχρεωσεών του πριν τη Β’ Λυκείου.
Όσο πιο νωρίς ξεκινάει κάποιος την εκμάθηση της ξένης γλώσσας τόσο πιο αποδοτικά και ολοκληρωμένα θα είναι η εξέλιξη.

Φυσικά κάποιος ο οποίος ξεκινά αργότερα (συνιστάται όχι αργότερα από την Β’ Δημοτικού) έχει τη δυνατότητα να πετύχει το στόχο του να έχει αποκτήσει το Lower στη Β’ Γυμνασίου, με την παρακολούθηση των εντατικών καλοκαιρινών τμημάτων. Τα τμήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν σπουδαστές οι οποίοι κατα τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους είχαν μέσο όρο απολυτηρίου 85 και άνω.

Νηπιακά
1 ώρα / εβδομάδα (1-2 έτη) (5-7 ετών) Ο μικρός μαθαίνει παίζοντας και μέσα από το παιχνίδι σ’ ένα ιδανικό περιβάλλον, αγαπάει τη γλώσσα. Ένα απαραίτητο εφόδιο για ομαλή πορεία και συνέχεια. Προφορικός λόγος χωρίς εργασία για το σπίτι. Λεπτομέρειες εδώ και εδώ

Προκαταρκτικές
3 ώρες / εβδομάδα (1-2 έτη) (Β’ Δημοτικού) Το παιδί αφού έχει αγαπήσει τη γλώσσα, έρχεται σε επαφή με το γραπτό λόγο. Προφορικός και γραπτός λόγος. Αρχίζει η διδασκαλία της Γραμματικής.

Κανονικές
A3 ώρες/εβδομάδα (1 έτος)  B,C,D,E4 ώρες / εβδομάδα (3-4 έτη)
Η διδασκαλία της γραμματικής σε προτεραιότητα. Προβληματισμός και επεξήγηση γραμματικών φαινομένων και σύγκριση αυτών με την Ελληνική γραμματική. Λιγότερος γραπτός λόγος και έμφαση στο προφορικό με καθηγήτριες που μιλούν μόνο την Αγγλική Γλώσσα.. Διδασκαλία από έμπειρη καθηγήτρια της έκθεσης. Ο μαθητής αποκτά πια, στο τέλος αυτού του κύκλου, άνεση και ευχέρεια στην επικοινωνία και χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

First Certificate in English του Cambridge-Edexcel-Michigan (Lower) 4-6 ώρες / εβδομάδα (1 έτος)
Σφαιρική διδασκαλία όλων των δεξιοτήτων (Ομιλία, Ακουστική αντίληψη, Έκθεση, Γραμματική, Κατανόηση Κειμένου). Λογοτεχνία.

Advanced-Proficiency (Cambridge-Michigan-Edexcel)
(1-2 έτη) Εντατική προετοιμασία για το ανώτερο επίπεδο πτυχίου της Αγγλικής. Στα ίδια τμήματα συμμετέχουν και υποψήφιοι της Αγγλικής φιλολογίας όπως και μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να διατηρήσουν την επαφή με τη γλώσσα χωρίς την υποχρέωση να παρακολουθούν όλο το πρόγραμμα. (Συντήρηση).

Εντατικά και Επαναληπτικά Καλοκαιρινά (λεπτομέρειες εδώ)
Πρωτοποριακά τμήματα αποτελεσματικά για αριστούχους.
70 ώρες διδασκαλίας για την ολοκλήρωση μιας τάξης. Βοηθητικά τμήματα για μαθητές που είχαν δυσκολίες κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Ένα ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό πρόγραμμα που έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες. Στόχος μας είναι ο μαθητής να έχει ολοκληρώσει τη προσπάθειά του για απόκτηση του Lower ενώ βρίσκεται στη Β’ Γυμνασίου και το Proficiency στη Α’ Λυκείου ή ξεκινώντας την Β’ Λυκείου.

Η πρώτη επαφή είναι η βάση πάνω στην οποία θα κτίσουμε. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει το παιδί την προσπάθεια τόσο πιο ομαλή θα είναι η εξέλιξη. Η εμπειρία μας είναι η εγγύηση για επιτυχή αποτελέσματα και τα μέχρι τώρα αποτελέσματά μας αποτελούν εγγύηση και για το μέλλον.

 5 ετών  Νήπιο  Pre-Junior A  Προφορικός Λόγος
 6 ετών  Α’ Δημοτικού  a’ Junior  Προφορικός & Γραπτός Λόγος
 7 ετών  Β’Δημοτικού  b’ Junior  Προφορικός-Γραπτός-Γραμματική
 8-12 ετών  Γ’-ΣΤ’ Δημοτικού  A-D Senior  Εμφαση σε όλα τα παραπάνω και Έκθεση
 13 ετών  Α΄Γυμνασίου  Pre-Lower  Ομιλία-Έκθεση-Ακουστική-Κατανόηση Κειμένων
Καλοκαίρι Εντατικό  Lower
 14 ετών  Β’Γυμνασίου  Test Lower
 15-16 ετών  Α’Λυκείου  Proficiency   Τελειοποίηση της γλώσσας

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης εντατικών καλοκαιρινών μαθημάτων