Σχολική Προετοιμασία και Μελέτη

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινής μελέτης των μαθητών του Δημοτικού.

Αποτελούμε την ιδανική λύση για τους γονείς που δεν έχουν το χρόνο ή θέλουν να εμπιστευτούν καταρτισμένους δασκάλους και καθηγητές για τη σωστή προετοιμασία των παιδιών τους.

Είναι για τους γονείς που:

Οι υποχρεώσεις δε επιτρέπουν να ασχοληθούν όσο θα ήθελαν με την  καθημερινή προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο.

Επιθυμούν να μελετούν τα παιδιά τους σε ένα ευχάριστο περιβάλλον υπό την εποπτεία εξειδικευμένων καθηγητών.

Θέλουν να μπουν οι σωστές βάσεις ώστε τα παιδιά τους να κατορθώσουν να διαβάζουν μόνα τους αποτελεσματικά.
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ είναι ο χώρος που καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών του Δημοτικού, στην καθημερινή τους μελέτη και προετοιμασία για το σχολείο.

Στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να:

1) έρχονται καθημερινά στο χώρο μας μετά το σχολείο και να προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας με την  επίβλεψη έμπειρου διδακτικού προσωπικού παραμένοντας από 1 μέχρι 3 ώρες. Συγχρόνως διδάσκονται τρόπους έτσι ώστε η μελέτη τους να γίνει αποδοτική, τους μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουν, πώς να μελετούν

2) ετοιμάζουν όλες τις εργασίες τους

3) κάνουν καθημερινές επαναλήψεις, κυρίως στα μαθηματικά και τη γραμματική ,

4) πραγματοποιούν συνεχείς επαναλήψεις της ύλης για εμπέδωση

5) προετοιμάζουν έγκαιρα τις γραπτές δοκιμασίες,

6) μελετούν τις ξένες γλώσσες του σχολείου

7) αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μαθησιακές δυσκολίες, (μέσα από ειδικό τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών – δυσλεξία, διάσπαση προσοχής…) που τα κουράζουν και εμποδίζουν την πρόοδό τους, με την παρακολούθηση ειδικών

8) έχουν μία ομαλή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο *

9) διδαχθούν τρόπους εκμάθησης γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων και μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών

Δίπλα στον μαθητή, βρίσκεται ο καθηγητής, για να του λύνει τις απορίες, να τον βοηθάει, να τον συμβουλεύει, να του βάζει χρονοδιαγράμματα, να του δείχνει πώς η μελέτη του θα γίνει αποδοτική και να τον επιβραβεύει.

* “Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανάλυση του ΟΟΣΑ καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι οι πολιτικές, για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να εστιάζονται στη βελτίωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «Μετά το επίπεδο αυτό είναι συνήθως πολύ αργά για να αντισταθμιστεί η ευκαιρία που χάθηκε στο σχολείο”, αναφέρει η έκθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.