Συμμετοχή στις Εξετάσεις Μαΐου!

Γιατί Πρέπει να Συμμετέχω!

• Έρχονται ως συνέχεια και συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Είναι έγκυρες, επιστημονικά άρτιες και καλύπτουν τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές.
• Αποτελούνται από ασκήσεις βασισμένες πάνω στις προδιαγραφές του Common European Framework.
• Βασίζονται σε αναλυτικά προγράμματα εξέτασης που καθορίζουν λεπτομερώς την εξεταστέα ύλη.
• Είναι φιλικές προς τους μαθητές και εξετάζουν την ξένη γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας.

• Είναι οι μοναδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας βασισμένες πάνω στην Ελληνική πραγματικότητα.
• Διεξάγονται ταυτόχρονα και ομοιόμορφα σε δεκάδες εξεταστικά κέντρα σε όλους τους νομούς της Ελλάδας και στην Κύπρο.
• Διεξάγονται 100% αδιάβλητα σε δημόσια σχολεία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Αποτελούν αντικειμενικό τρόπο ελέγχου του επιπέδου γλωσσομάθειας κάθε μαθητή.
• Εξοικειώνουν τους μαθητές με τη διαδικασία των εξετάσεων από τις μικρότερες τάξεις.
• Δίνουν την ευκαιρία για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.
• Επιβραβεύουν ηθικά τους κόπους των μαθητών, των καθηγητών και του σχολείου τους.

Οι εξετάσεις NOCN: (όλες αναγνωρισμένες απο ΑΣΕΠ)

1. Εξετάζουν την Αγγλική γλώσσα ως μέσον αποτελεσματικής διεθνούς επικοινωνίας.
2. Συμβαδίζουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις για χρήση της αγγλικής γλώσσας και είναι συμβατές με τις ανάγκες της αγοράς.
3. Είναι ποιοτικές και δίκαιες εξετάσεις, φιλικές προς τους υποψήφιους και εξετάζουν έγκυρα και αξιόπιστα όλες τις βασικές δεξιότητες χρήσης της αγγλικής γλώσσας χωρίς να είναι εξαντλητικές για τους υποψήφιους.
4. Η σύνταξη των θεμάτων και η διόρθωση των γραπτών γίνονται στην Αγγλία με τη χρήση της πλέον σύγχρονης μεθοδολογίας και τεχνολογίας.
5. Διεξάγονται ταυτόχρονα, ομοιόμορφα και 100% αδιάβλητα σε δεκάδες εξεταστικά κέντρα σε όλους τους νομούς της Ελλάδας σε δημόσια σχολεία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.