ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!

Ουσιαστικά, η σημερινή ξενόγλωσση βιβλιογραφία απευθύνεται στο χώρο των ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ αποκλειστικά αφού τα ξενόγλωσσα βιβλία διαμορφώνονται για τις ανάγκες των μαθητών των σύγχρονων ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.
Με λίγα λόγια, σήμερα τα ξενόγλωσσα βιβλία γράφονται ειδικά για τους μαθητές των ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.

Οι Εκδοτικοί Οίκοι- αναγνωρίζοντας αυτή τη δυναμική που πηγάζει από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία προτιμά τα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ για να μάθει σωστά και υπεύθυνα μια ξένη γλώσσα – εργάζονται για εμάς (τα ΚΞΓ και τους μαθητές μας) και δημιουργούν καταπληκτικά βιβλία τα οποία έχουν πλέον συγκεκριμένες προδιαγραφές ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ!

Η σημαντικότερη από αυτές τις προδιαγραφές των ξενόγλωσσων βιβλίων είναι ότι γράφονται ειδικά για τάξεις ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, δηλ. για τάξεις 8 έως 12 μαθητών ενισχύοντας έτσι την ιδέα της επικοινωνιακής διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στην αίθουσα του σύγχρονου ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.

Η υποστήριξη του μαθήματος από την επιλεγμένη βιβλιογραφία, προσφέρει στους μαθητές μας πραγματική γνώση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην ξένη γλώσσα αφού τα ίδια τα βιβλία «αποδίδουν» καλύτερα όταν διδάσκονται στους μαθητές για τους οποίους γράφονται… Και τα ξενόγλωσσα βιβλία γράφονται για τις αίθουσες και τους μαθητές των ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ!!!

(3,490) Comments