Παιδιά Εκπαιδευτικών στα ΚΞΓ!

Τα δικά μας παιδιά, των εκπαιδευτικών, μαθαίνουν ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ στα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ! Τυχαίο?

Ως κλάδος ούτε εμπιστευόμασταν ούτε εμπιστευόμαστε το ιδιαίτερο μάθημα στην ξένη γλώσσα και αυτό είμαστε σε θέση να το αποδεικνύουμε και να το υποστηρίζουμε έμπρακτα με ένα πολύ απλό τρόπο. Ποιος είναι αυτός;

-Μα φυσικά το ότι επιλέγουμε τα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ για να μάθουν σωστά τα δικά μας παιδιά την ξένη γλώσσα.
Τα δικά μας παιδιά μαθαίνουν ξένες γλώσσες στα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στα οποία οι ίδιοι εργαζόμαστε, όχι στο σπίτι μας.
Τα δικά μας παιδιά μαθαίνουν ξένες γλώσσες στην αίθουσα με τους συμμαθητές τους κι όχι σε κάποιο δωμάτιο του σπιτιού μας.

-Σας βεβαιώνουμε ότι κι εμείς – όπως όλοι οι γονείς – θέλουμε το καλύτερο για τις κόρες μας και τους γιούς μας. Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά μας μαθαίνουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά σε επίσημα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ και όχι σε κάποιο ιδιαίτερο.

Θεωρούμε τα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ως την καλύτερη επιλογή για τους μαθητές μας και τα εμπιστευόμαστε ως γονείς για την ξενόγλωσση μόρφωση των δικών μας παιδιών σε ένα αντάξιο για αυτά και τους συμμαθητές τους εκπαιδευτικό περιβάλλον, με αντάξιους και έμπειρους καθηγητές και με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων διδακτικών μέσων…

(5,578) Comments