Μάθημα στη τάξη ή στο σπίτι;

Αρκετοί γονείς προβληματίζονται αν πρέπει τα παιδιά τους να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε οργανωμένη τάξη Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η καθαρή απάντηση…

…είναι ότι η μάθηση θα έρθει μέσα από ένα ζωντανό και ευχάριστο περιβάλλον ενός φροντιστηρίου και όχι στο άχαρο, κουραστικό, μονότονο περιβάλλον του… σπιτιού!

Οι ανώτερες γνωστικές δεξιότητες με τις οποίες ο μαθητής κάνει βαθιά επεξεργασία της ύλης, αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ομάδας.
Η αλληλεπίδραση των ιδεών, των προτάσεων, διευκρινήσεων, αντιρρήσεων, ερωτήσεων των συμμαθητών, των φίλων και των εκπαιδευτικών κι η επιρροή που ασκούν, είναι μέρος της απαραίτητης δυναμικής διαδικασίας της μάθησης.

Μαθαίνουμε με τη συμμετοχή μας, ενεργό, ορατή ή όχι, στο γίγνεσθαι μιας ομάδας. Όσο καλύτερα οργανωμένη από τον εκπαιδευτικό είναι μία πολύχρωμη ομάδα τόσο η αλληλεπίδραση κι η συνεργασία έχει πιο έντονα χαρακτηριστικά κι οδηγεί στην αυτονομία και στην αποτελεσματική επικοινωνία.Η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το σχολικό περιβάλλον στη διαδικασία της μάθησης είναι μια παραμελημένη παράμετρος.

Τα ανήσυχα νεανικά πνεύματα τρέφονται, παράγουν και μαθαίνουν μόνο σ ένα περιβάλλον που διαρκώς ανανεώνεται. Ένα περιβάλλον που τους δίνει την ευκαιρία να αναζητούν τρόπους έκφρασης και δημιουργίας, να ανακαλύπτουν-συχνά με καθοδήγηση- νέους τρόπους προσέγγισης και κωδικοποίησης του κάθε μαθήματος.Η νέα γενιά αναζητά χώρους μάθησης στους οποίους αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του ατόμου κι η πολυδιάστατη προσωπικότητά του. Χώρους μάθησης στους οποίους οι μαθητές έχουν ένα κοινό στόχο, να μάθουν να επικοινωνούν σαν ομάδα. Η αποτελεσματική επικοινωνία, παράμετρος-κλειδί της νέας εποχής, γίνεται κτήμα του κάθε νέου μας με την πολυγνωσία, την αποδοχή των ιδεών από την ομάδα και από ένα κόσμο πολυδιάστατο, πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο.

Ιδανική είναι η ομάδα 8-14 ατόμων δηλαδή μια σύνθεση προσωπικοτήτων με διαφορετικές καταβολές, διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους και διαφορετικά ταλέντα. Μέσα σε αυτή την ομάδα, ο νέος αναπτύσσει τη κρίση του. Ιδανική συνθήκη επίσης είναι η διδασκαλία από ομάδα εκπαιδευτικών και όχι από έναν. Η εξειδίκευση, η εμπειρία κι οι πολιτισμικές καταβολές του κάθε εκπαιδευτικού χρωματίζουν, εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν το κάθε μάθημα. Ο μαθητής δεν πλήττει!

Ο μαθητής του ιδιαίτερου μαθήματος στερείται των ωφελειών της μάθησης σε ομάδα, δεν έχει υποστηρικτικό δίκτυο και δεν συμμετέχει σε εκδηλώσεις. Η κοινωνικοποίηση του ατόμου είναι ένα άλλο ζητούμενο το οποίο δεν θα έρθει ποτέ! Ο μαθητής νοιώθει ότι κάποιο πρόβλημα μαθησιακό θα υπάρχει για να έχουν αποφασίσει οι γονείς του να του «παρέχουν» ιδιαίτερα μαθήματα και νοιώθει μειονεκτικά έναντι των συνομηλίκων του. Έτσι το ιδιαίτερο μάθημα καταλήγει , μετά τα πρώτα στάδια, να είναι μια απομονωτική, μονόπλευρη προσέγγιση που οδηγεί σε μαθησιακό τέλμα.

Οι μαθητές των ομαδικών μαθημάτων έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, υποστηρικτικό δίκτυο καθώς και τη συγκέντρωσή τους και γνωρίζουν πως να χαλαρώνουν. Μαθητές ιδιαιτέρων έχουν βρεθεί να μη μπορούν να αρθρώσουν λέξη στη ξένη γλώσσα μετά από χρόνια μαθημάτων!

10 οφέλη της μάθησης ξένης γλώσσας σε οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

1. Ενημερωμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
2. Διαρκής Άμιλλα σε Υποστηρικτικό Περιβάλλον
3. Ανάπτυξη της Πολυγνωσίας και της Αυτονομίας- ο μαθητής σε ρόλο δασκάλου.
4. Εξωτερίκευση της Δημιουργικής Φαντασίας
5. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων-Προετοιμασία για Ενεργό Ενήλικη Ζωή
6. Ανάπτυξη Ανώτερων Γνωστικών Δεξιοτήτων
7. Πειθαρχία
8. Συμμετοχή σε Ομαδικές Εργασίες, Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
9. Διδασκαλία από Ομάδα Εκπαιδευτικών
10. Εκπαιδευτικοί Ενήμεροι για Εξελίξεις- Συμμετοχή τους σε Σεμινάρια

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑπληγή για όλους, ειδικά για τους μικρούς μαθητές, σε μια κοινωνία που αιμορραγεί

Εκτός από το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποδεδειχθεί για το παιδί το να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με ακατάλληλους δασκάλους, υπάρχει και κάτι άλλο που θα πρέπει ο καθένας μας να συνειδητοποιήσει: Εάν πραγματικά επιθυμούμε να υπάρξει ελπίδα για ανάκαμψη της χώρας, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να στηρίξουμε τους ανθρώπους που νόμιμα και επώνυμα ασκούν το επάγγελμά τους, κρίνονται καθημερινά από τον κόσμο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και μέσω των φόρων και εισφορών (και όχι μόνο) που αποδίδουν συνδράμουν πραγματικά την οικονομία της χώρας…

Επομένως το όφελος που θα προκύψει από τη στήριξη αυτών των ανθρώπων δεν θα είναι μόνο ατομικό αλλά και κοινωνικό.

Comments are closed.