Γενικά

Γενικά

Αποκτήστε σε 5 έτη LOWER – σε 6 έτη PROFICIENCY

  • Έμπειροι Καθηγητές από το Εξωτερικό, Πτυχιούχοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων
  • Συνεχής Επικοινωνία στην Αγγλική
  • Τμήματα Αριστούχων
  • Τακτικά Τεστ και Ενημέρωση Γονέων
  • Διδασκαλία Γραμματικής-Έκθεσης
  • Αμερικάνικος Τρόπος Διδασκαλίας & Οργάνωσης
  • Φιλικό και Ευχάριστο Περιβάλλον
  • Ένα Πραγματικό Εργαστήρι για Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Η Υπεύθυνη Πρόταση για μία Πόρτα Στη Μάθηση και Το Κόσμο
  • Υποτροφίες σε Αγγλία για Αριστούχους
  • Χωρίς Επιλογή σπουδαστών στις Εξετάσεις

Λειτουργούν Τμήματα:

  • Νηπίων
  • Προκαταρκτικά
  • Κανονικά
  • Lower
  • Proficiency
  • Υποψηφίων για Πανεπιστήμιο
  • “Συντήρησης”
  • Ιδιαίτερα
  • Ενηλίκων
  • Εντατικά Καλοκαιρινά
  • Επαναληπτικά
  • TOEFL-TOEIC-IELTS
  • Σπουδών στο Εξωτερικό
  • Δημ. Υπαλλήλων

 

ΣΙΓΟΥΡΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΜΕΘΟΔΙΚΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ , ΓΡΗΓΟΡΑ.