ΑΓΓΛΙΚΑ : 8 συχνές ερωτήσεις γονέων

ΑΓΓΛΙΚΑ : 8 συχνές ερωτήσεις γονέων

1. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να αρχίσει ένα παιδί να μαθαίνει αγγλικά ;

Το κάθε παιδί είναι η διαφορετικό. Αν και η καταλληλότερη ηλικία για να έρθει κανείς σε επαφή με μια ξένη γλώσσα είναι η προσχολική, τα περισσότερα παιδιά είναι έτοιμα να παρακολουθήσουν οργανωμένα προγράμματα εκμάθησης αγγλικών στην ηλικία των 7 και 8 χρόνων. Σε αυτά τα προγράμματα γίνεται παραγωγή γραπτού λόγου, πέρα από την κατανόηση της γλώσσας και την παραγωγή προφορικού λόγου που επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό στην προσχολική ηλικία και μέχρι τα 6 έτη.

2. Πότε θα τελειώσει το παιδί μου τα αγγλικά ;

Η απάντηση είναι ΠΟΤΕ!
Εδώ ταιριάζει απόλυτα η φράση του Σωκράτη «Γηράσκω αεί διδασκόμενος». Δηλαδή όσο ζω μαθαίνω. Η οποιαδήποτε γλώσσα είναι ζωντανή και αλλάζει, εξελίσσεται και τροποποιείται κάθε λεπτό. Όπως και με όλες τις γνώσεις στη ζωή πάντα υπάρχει κάτι περισσότερο να μάθεις. Φυσικά τα προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας στοχεύουν πέρα από την απόκτηση της γλώσσας για σκοπούς καθημερινής επικοινωνίας και στην απόκτηση αναγνωρισμένων διπλωμάτων. Τα διπλώματα αυτά είναι απαραίτητα για εισδοχή σε πανεπιστήμια και για χρήση στο βιογραφικό του υποψηφίου.
Σε γενικές γραμμές η φοίτηση κυμαίνεται σε περίπου 8-9 σχολικές χρονιές.
(Επίπεδο pre-Junior – IGCSE)

3. Μάθημα σε τάξη ή ιδιαίτερο – ατομικό;

Το κάθε φροντιστήριο ακολουθεί ένα δομημένο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει τις απαιτήσεις του εκάστοτε επιπέδου βάση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών. Στο ατομικό μάθημα υπάρχει ο κίνδυνος ο διδάσκων να ακολουθεί το ρυθμό του μαθητή και έτσι να μην καλύπτει επαρκώς το επίπεδο που αναλογεί σε μια σχολική χρονιά. Στην τάξη το μάθημα ζωντανεύει μέσω του λογισμικού στο διαδραστικό πίνακα και οι μαθητές εξασκούνται και αλληλεπιδρούν σε ομάδες, σε ζευγάρια, παρουσιάζουν ομαδικές εργασίες και επωφελούνται σε ένα περιβάλλον χαράς και συνεργασίας. Το ατομικό μάθημα ενδείκνυται ίσως σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται μαθησιακά προβλήματα ή αδυναμίες. Η εκμάθηση μιας γλώσσας σε ομαδικό κλίμα αποτελεί το επιστέγασμα της επικοινωνίας.

4. Πόση κατ´οίκον εργασία πρέπει να έχουν οι μαθητές στη Junior A και Junior B;

Η κατ´οίκον εργασία – Homework είναι απαραίτητη αφού αφενός μεσολαβεί αρκετός χρόνος μέχρι το επόμενο μάθημα και αφετέρου χρειάζεται να γίνει κάποια εμπέδωση της ύλης και στο σπίτι. Τα παιδιά στα πρώτα 2 στάδια εκμάθησης της γλώσσας πρέπει να μελετούν 20-30 λεπτά κάθε φορά και φυσικά τους αναθέτονται ασκήσεις γνωστές που έχουν ήδη δουλευτεί στην τάξη. Επίσης ΔΕΝ είναι δουλειά ή υποχρέωση του γονέα να παραδώσει εκ’ νέου το μάθημα στο σπίτι. Τα παιδιά της Junior B μπορούν να δουλεύουν εντελώς αυτόνομα και στο σπίτι. Στα πρώτα στάδια της μάθησης στόχος μας είναι να κινούνται τα παιδιά σε ασφαλές, γνώριμο μαθησιακό περιβάλλον και έτσι να αγαπήσουν την αγγλική γλώσσα και να διαμορφώσουν μια θετική στάση απέναντι σε αυτή.

5. Θα μπορεί το παιδί μου να αντεπεξέλθει αν κάποια γραμματικά φαινόμενα δεν τα έχουν κάνει ακόμη στο σχολείο στα ελληνικά ή θα μπερδευτεί ;

Ακόμη και αν είχαν γίνει στο σχολείο, τα ίδια γραμματικά φαινόμενα στα Αγγλικά είναι διαφορετικά! Είναι δύο γλώσσες με αισθητές διαφορές δόμησης προτάσεων, γραμματικής και εκφράσεων μεταξύ τους και συνιστάται ανεπιφύλακτα να μαθαίνονται εντελώς αποκομμένα, χωρίς επιρροή ή μετάφραση από την μία στην άλλη.

6. Το μάθημα γίνεται μόνο στα αγγλικά ;

Η ιδανική περίπτωση θα ήταν να μπορούσε το μάθημα να γίνεται εξ´ολοκλήρου στα αγγλικά σε όλα τα επίπεδα. Παρόλα αυτά η χρήση της μητρικής γλώσσας σε περιβάλλοντα εκμάθησης και όχι απόκτησης της αγγλικής γλώσσας επιβάλλεται για διάφορους λόγους. (όπως προκύπτει από έρευνες)
* ψυχολογικούς ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά αφού τους παρέχει αίσθημα ασφάλειας και αποδοχής
* διεκπαιρεωτικούς αφού εξοικονομείται πολύτιμος διδακτικός χρόνος
* επεξήγηση γραμματικών φαινομένων
* κατανόησης του λεξιλογίου
* επεξήγηση αφηρημένων και δύσκολων εννοιών
* διαχείριση της τάξης
Φυσικά η έκθεση στην αγγλική γλώσσα στα μαθήματα πρέπει να είναι συνεχής και στοχευμένη λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό επίπεδο της κάθε ομάδας.
Τα ειδικά μαθήματα που στοχεύουν μόνο στην επικοινωνία σχεδιάζονται ανάλογα και γίνονται φυσικά εξ´ολοκλήρου στα αγγλικά λαμβάνοντας και πάλι υπόψη το επίπεδο αντίληψης των μαθητών στη ξένη γλώσσα.
** εκμάθηση γλώσσας = οργανωμένα μαθήματα διδασκαλίας της γλώσσας με περιορισμένο διδακτικό χρόνο
** απόκτηση = φυσική διαδικασία που γίνεται μέσω συστηματικής έκθεσης σε φυσικό περιβάλλον μακροχρόνια

7. Πως και πότε θα μάθει το παιδί μου να μιλά αγγλικά με άνεση ;

Η ευφράδεια λόγου σε μια ξένη γλώσσα κατακτιέται σταδιακά και απαιτεί τριβή και εξάσκηση. Όσο πιο νωρίς τα παιδιά εκτίθενται στη ξένη γλώσσα, τόσο το καλύτερο. Στο στόχο αυτό συντείνει πέρα από την έκθεση και καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων στη γλώσσα μέσω των μαθημάτων αγγλικών, η επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές. Στα αρχικά στάδια της εκμάθησης της γλώσσας μας ενδιαφέρει η επίτευξη της επικοινωνίας και όχι κατ´ανάγκη η ακρίβεια στη χρήση της.

8. Ποια τα κοινωνικά οφέλη από την εκμάθηση αγγλικών;

Η εκμάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία όχι μόνο διευρύνει το μυαλό των παιδιών και τους επιτρέπει να αντιληφθούν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν και με άλλη γλώσσα πλην της μητρικής τους αλλά και τα απαλλάσσει από τον φόβο που ίσως τους προκαλέσουν οι ξένες γλώσσες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αναπτύσσεται η ικανότητα των παιδιών να προσαρμόζονται σε καταστάσεις οι οποίες δεν τους είναι οικείες από πολιτισμική άποψη.

ΘέαΣκουλιά Xείλη
( Thea Skoulia Cambridge English Preparation Center )
THEA SKOULIA Cambridge English Preparation Center
BA English Language and Literatures – University of Cyprus
MA Applied Linguistics – University of Essex – UK
Cambridge Exams Oral Examiner (Young Learners, KET, PET)