ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕΣΩ SKYPE και ON LINE!

Αγγλικά από απόσταση και on line!

Για μαθητές αλλά και ενήλικες!

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια υπηρεσία.
Μαθήματα Αγγλικών μέσω SKYPE αλλά και on line!!!

Μάθετε αγγλικά στο χώρο σας, χωρίς μετακινήσεις, στο χρόνο που σας βολεύει!

Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων παραδίδουν μαθήματα όλων των επιπέδων σε ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή. Είναι πανεύκολο στη χρήση.

Ταυτόχρονη ζωντανή παρουσία μαθητή – καθηγητή με το πάτημα ενός κουμπιού.

Με κάθε εγγραφή για μαθήματα Skype, προσφέρουμε εξάμηνη on line εκπαίδευση ενηλίκων μόνο με 50 €/εξάμηνο!

Προγράμματα ενηλίκων για πιστοποίηση στα Αγγλικά Β2 (LOWER) και C2 (PROFICIENCY).

Πληροφορίες στη γραμματεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.